A betlehemi láng osztásának története az 1990-es évek idejébe tekint vissza, amikor a cserkészek egy csoportja azon gondolkozott, hogy jó lenne valami olyat kitalálni, ami a világ cserkészeit összefogná. A betlehemi Születés-bazilikában örökké égő lángot ezért minden évben a bécsi cserkészek elhozzák városukba, ahol majd átadhatják a világ többi részeiről érkező cserkészeknek. Az elmúlt évekhez hasonlóan, a Romániai Magyar Cserkészszövetség képviselői is résztvettek a lángosztás ünnepségén, ahol 16 ország küldöttei voltak jelen. A hazafelé vezető úton pedig a nagyobb városokban megálltak, hogy az ott élő cserkészeknek a lángot átadják. Így jutott el a láng Kolozsvárra is.
A lángosztás ünnepségére december 18-án, szombaton került sor, a Piarista templomban, ahol jelen voltak a Kolozsvár körzet csapatai, így az Apáczai, a Báthory, a Hunyadi, a Dónáth és a Makkai csapat tagjai Kolozsvárról, a tordai Jósika Miklás, a szamosújvári Czetz János csapat képviselői, illetve a kolozsvári román cserkészek is. A katolikus és a református egyház képviseletében öküménikus igeliturgia keretében zajlott a lángosztás ünnepe, elhangzott a láng története, majd a különféle csapatok előadásaiban verseket és zenés műsörokat lehetett hallani. Beethoven Örömódájának eléneklése után mindenki személyesen átvehette a lángot, melynek célja nemcsak az, hogy megőrízzük, hanem Reményik ismert versének gondolata szerint, tovább is kell adni. Ezért nevezik a betlehemi lángot a béke szimbólumának, melynek hivatása minden jóakaratú embert megerősíteni a szeretetben és annak megélésében.

Rajka Mária, 25. Báthory István cscs.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.