Hiszek a kevesek egybetett kezében … Sík Sándor

Legelőször cserkészekkel 1992 nyarán találkoztunk Désen, egy lelkigyakorlaton, kiknek a közvetlen megjelenésük és sajátos életmódjuk megragadott bennünket, és követésre serkentett. Egy évnél több is eltelt, míg megtaláltuk a Laci bátyánkat, aki felvállalta cserkészcsapatnak a megalakítását. 1993 őszén volt az első toborzó, majd 1994 május 8.-án tettük le 40-en cserkészfogadalmunkat (Liliom-, Sas-, Párduc-, Kéknefelejcs- és Mókus őrsök) a ferencrendiek templomában. Elődeink tiszteletére mi is a Czetz János nevét választottuk csapatnévadónknak, és tevékenységünket ez egykori csapat jogutódjaként kezdtük el, a katolikus és a református egyházak támogatásával, ökumenikus szellemben.

Foglalkozásaink azóta is heti rendszerességűek az őrsök számára és havi rendszerességűek a csapat számára. Ezeket, a közösség- és kreativitást fejlesztő tevékenységeket a jókedv, a játszva tanulás jellemzi. Kirándulásaink alkalmával a természet világával és a környék jellegzetességeivel ismerkedtünk, rendszeresen résztveszünk és szervezünk körzeti, országos és nemzetközi programokat, ahol minden alakalommal csapatunk hírnevét gyarapítottuk. A cserkészév fénypontját és megkoronázását a nyári tábor jelenti, ahol a nevelési folyamat kiteljesül és érvényesül.

A legügyesebbek az évek folyamán segédőrsvezető-, őrsvezető-, segédvezető- és tisztképzésben részesültek.

A Cserkészszövetségünk jeles rendezvényein kívül, 1998 óta rendszeresen részt veszünk és kimagasló eredményeket értünk el az Erdélyben és Magyarországon megrendezett Rovásírásversenyeken. Ez késztetett arra, hogy 2002 óta Szamosújváron rendezzük meg, a Csodaszarvas nyomában elnevezésű Országos Rovásírásversenyt.

Városunk kultúrkincseinek és szellemiségének továbbélése végett megpróbáljuk mindezeket megismertetni városunk fiatalságával, megrendezvén évente az Armenopolis városismereti vetélkedőt.

Tíz éves csapatünnepségünk kimagasló részeként létrehoztuk az Emlékhelyet, azért, hogy általa városunk és a cserkészet jeles személyiségeinek tisztelegjünk. Az emlékmű együttes helyet adott lord Baden-Powell, Czetz János, Gabányi János, Barna atya, Verzerescul Oxendius püspük és Szongott Kristóf emlékplakettjeinek és lehetőséget nyújt az arcképcsarnok kibővítésére.

15 éves csapatéletünk alatt négy olyan megtiszteltetés ért, amely visszaigazolta munkánk minőségét és értelmét. 2003-ban, háromszori győzelem eredményeképpen, mienk lett a Magyar Nemzeti Rovásírásverseny vándorserlege. Szövetségünk 15 éves emlékünnepségén csapatunkat Szent György plakkettel jutalmazta rendszeres országos rendezvények szervezéséért. 2007-ben a 21. cserkész világtalálkozón, a Jamboreen szövetségünk félrajnyi képviseletében 6 cserkészünk kapott helyet. 2010-2011-es cserkészévben pedig, szövetségünk Emlékévében, kiérdemeltük a kiemelkedő munkát végző csapatoknak járó Z. Sebess József kitüntetést.

Az évek során cserkésztestvéri kapcsolatot alakítottunk ki magyar, lengyel, francia, olasz és portugál cserkészekkel.

Cserkészotthonaink: 1994-98 ferences kolostor, 1999-2000 Zakariás gyülekezeti ház, 2002-től Téka Művelődési Alapítvány – Iroda, 2003-tól a Római Katolikus plébánia – Cserkészotthon és Cserkész Iroda.

Közösségünk formálásában nagy szerepet játszott szeretett Barna papbácsink és id. Kabai Fernc tiszteletes urunk, valamint mindannyiunk barátja, Petike (Pierre Clermidy SJ). Csapatunk működését és a cserkész módszerek által megkövetelt rendszeres tevékenységek, folyamatos fejlődését nagymértékben elősegítette Küsi papbácsi és az Egy csöppnyi remény szociális munkatábor olasz és portugál társszervezői, Benedetta és Humberto.

 

Elérhetőségeink:

51.rmcssz.ro

Kasza Tamás csv.

Mobil: +40 723 273 257

+40 744 650 865

Szeredai Norbert mcsv.

+40 725 532874

+40 740 218926

Levelezési cím

RO-405300 Gherla(Szamosújvár)

Ştefan cel Mare u. 35. szám

e-mail:tomscout51@yahoo.com

fax: +40 367 811 553