A Kolozsvári Református Kollégiumnak 1914, márciusában adódik lehetősége, hogy foglalkozzon, ismerkedjen a Magyarországról hozott cserkészettel, Kovács Dezső igazgató úr által. 1916-ban már gyümölcskertjük van, a háborúk miatt azonban tevékenységüknek több megszakításban van része, viszont mint minden igaz lelkű cserkész, ők ebben az időszakban is segédkeztek, adományokat gyűjtőtek tüdőbetegek, menekültek számára. 1931-ben a minisztérium és az egyházi főhatóság jóváhagyja 33 három tanulóval a csapatot, majd a Crucea Rosie-tól kitüntetést kapnak, amiért besszarábiai szegényeknek gyűjtöttek adományt. Mint mindenhol sokáig tiltva volt a cserkészet. A kollégiumban, Sánta Imre vezetése alatt, 1995- ben indul újra, s ekkor kapja a Makkai Sándor nevet és a 81 számot. De már 1996-ban Márton Előd, majd Bardócz Csaba jelenlegi tiszteletes urak , akkor mint diákok vezetésével, Székely Árpád segítségével és támogatásával a csapat élete tovább fejlődik, erősödik és ennek köszönhetően egyre többen tesznek fogadalmat. Ez után Ferencz Júlia a csapatvezető, 2003-tól rover (egyetemista cserkészek) rajunk alakul.

Táboraink helyszíne: Bucegi, Borszék, Bekecstető, Egyes Kő, Radnai Havasok, Libán, Benedek falva, Rév, Szalárd.

Támogatóink: Lauer Edith, Ormay Gabriela, Székely Árpád Igazgató Úr, Apáczai Társaság.

S elérkezünk a jelenhez….

A Makkai Sándor 81-es cserkészcsapat tevékenységekben, de főleg élményekben gazdag évet tudhat maga mögött.

A nyári tábor, a portyák, a különböző rendezvények (menemondóverseny, sportnap, mikulásozás, hétvégi kiruccanás stb.) és nem utolsó sorban az őrsi gyűlések, valamint a csapatgyülések jó alkalmak voltak arra, hogy a kivácsi, kalandravágyó és jókedvű cserkészek tapasztalatokat gyűjtsenek, bizonyságot tegyenek bátorságukról, ügyességükről és felebaráti szeretetükről. Úgy érzem, társaim nevében is kijelenthetem, hogy minden együtt töltött alkalom egyedi volt, melyekben csak a jókedv és a szenvedély volt közös.

2010 őszén cserkészcsapatunk másodszor rendezte meg a mesemondóversenyt, ez alkalommal Győrgyfalván. A hétvégi rendezvénysorozaton az ország több helységeiből érkeztek tehetségüket megmutatni vágyó, a közönséget szórakoztatni akaró, és a zsűrit megnyerni vágyó diákok, akik a díjkiosztáskor büszkék voltak teljestményeikre.

Télen, Mikulás nap alkalmával néhányan megtapasztalhattuk az adakózás örömét. Közös zsebpénzünkből gyümölcsöt vásároltunk, majd az Akszában lakó gyerekek, valamint a Kolozsvár utcáin járókelők között osztogattuk szét. Úgy gondolom, hogy ez a cselekedetünk hozzásegített ahhoz, hogy lélekben felkészüljünk a szeretet ünnepére.

A természetébredezésekkor, tavasszal már alig vártuk, hogy ismét portyázni mehessünk, és örvendhessünk a meleg napsugaraknak. Annak ellenére, hogy estére fárdtan nyúltunk el ágyainkon, mégis feltöltődve éreztük magunkat. A hosszú tél után, eljött az idő megmozgatni izmainkat is, így egyik hétvégén sportnapot szerveztünk, ahol fiúk, lányok együtt fociztunk, kosár- és kézilabdáztunk.

Idén nyáron a Benedekfalván megrendezett táborban szemmel láthatóan erősödött csapatszellemünk, még akkor is, ha a Gyulaffy László 46-os szilágycsehi csapattal együtt táboroztunk. A csapat- és egyéni játékok, a táborépítés, a portya és a felmerülő problémák közös megoldása mindannyiunkat probára tett, de egyen-egyenként mindenki megállta a helyét.

Ugyancsak e nagyvakáció elején csapatunk kiscserkészei meglepetésben részesültek, hisz külön táboroztak Köblösön. Bár a felnőttek számára kimerülő munkát, a gyerekeknek peddig főként bátorságpróbát jelentett – mivel először szakadtak el több napra a családtól – mindenki felejthetetlen élményekkel tért haza. Ez az alkalom többek között az önállóságra, önbizalomra segítette a kisebbeket, valamint képességeik kibontakozásában vagy fejlődésében játszott szerepet. A játékok, a csapatmunka, a jókedv és a vezetők türelme tehát itt is meghozta gyümölcsét.

Az őrs- és csapatgyűlések jó alkalmak arra, hogy a tanulást és a játékot összefonjuk. A közös születésnapozások, problémáink, ezek megoldásai, terveink, a beszélgetések valamint a különböző játékok igazi és szoros közösséggé kovácsolja úgy a lány-, mint a fiúörsöt.

A fent megírtak csak dióhéjban összegzik a Makkai Sándor 81-es cserkészcsapat életét, aminek igazi szépségét csak ennek aktív tagjai ismerik.

Ez évi céljaink, hogy a programjaink minőségileg javuljanak, a csapatszellemét élményekkel fokozzuk és erősítsük.

Programjaink: őrsi foglalkozás: pénteken 15.30 tól kis cserkészeknek (I-IV osztály), és 20.30-tól a cserkészeknek (IX-XII osztály), szombatonként rajfoglalkozás és portya kiscserkészeknek, vasárnap a cserkészeknek. Év végéig a tevékenységek: havonta egynapos kirándulások, délutáni sport tevékenységek, Köblösön közmunka, mesemondó verseny, felderítő játék, mikulásozás, csomagosztás szegényeknek, Szilveszter (Aranyosegerbegy).

 

Elérhetőség:

Nyitrai Etelka, csapatvezető, tel.szám: 0751118233, nyitraietelka@yahoo.com

Nyitrai Amália, rajvezető, tel.szám 0749107312, nyami930@yahoo.com

Papp Szabolcs, rajvezető, papsz@yahoo.com

Antal Enikő, eniko_omega@yahoo.com

Simon Annamária, őrsvezető,

Nyitrai Etelka, csapatvezető