Kedves Olvasó

Nem hiszem, hogy elhiszed amit még én is alig hiszek. Újraindult a Cserkészliliom. Annak idején, amikor abbamaradt, az volt a jelszó hogy „a leányzó nem halt meg, csak alszik”. Most ébredt fel.

Ebben az időszakban amit a Világegyetem úgy élt meg, hogy hiányzott a ’liliom a párnája alól éjszaka, rengeteg minden történt Például háborúk, merényletek, Haiti-válság, Bosznia-válság, kormányválság, választá sok itt és ott, ezenfelül amott is, árvizek, hurrikán, kísérleti atomrobbantások és sok egyéb más, vala mint gyűlések, nagy-nagy utazások, remek és kevésbé remek táborok, jambo ree-k, kirándulások és őrsgyűlések, min denféle rendű és rangú dolgok, ezenkívül Bi-Pi születésének __-ik évfordulója. Ezenfelül szerte a világon kiadtak hu szonkétmillió-háromszáznegyvenkétezer-ötszázhetvenegy könyvet, folyóiratot, napilapot, értesítőt, évkönyvet, prospek tust, menetrendet, szórólapot és plakátot, reklámcédulát és kismillió más kiad ványt.

A Cserkészliliom tehát a húszmillió-háromszáznegyvenkétezer-ötszárhetvenkettedik.

És ez a húszmillió-három száznegyvenkétezer satöbbi kiadvány mind-mind arra vár, hogy elolvassák, ta nulmányozzák, nézegessék és megértsék. Persze, ha még ezt nem tette meg az emberiség azon része, mely nem analfa béta.

De a Cserkészliliom mégis több akar lenni. Azt szeretnénk, hogy ezt az újság legyen a párnád alatt.

S hogy ez sikerül-e ?

A válasz helye, ami tíz év múlva kitöl tendő:

…………………………………………………………………….

Sipos Géza

CsL. 1994 V. évfolyam 1.(30) szám